دوستان و دانشجویان

نمایش آنلاین حاضرین و اعضا

ما 3 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

ناب رایانه

ناب رایانه

نمی دانم ... ؟

هیچ نیازی نیست

که ما جایگاه خدا را کشف کنیم

خدا به آسانی دیده می‌‌شود

اما با چشم باز

هر کسی‌ خدا را یک جوری برای ما تفسیر می‌‌ کند

اما بروشنی می‌‌شود خدارا دید در همه جا

خدا خوبی‌ و بدی را آفرید

تا که ما زندگی‌ را کشف کنیم در درون آنها

رنگ سیاه ‏ به آسانی می‌‌نشیند بر رنگ ‏سفید

بدی به آسانی در دسترس ما نیز قرار دارد

پیدا کردن نیکو ، کار آسانی نیست

چراغ بسختی روشن می‌‌کند قسمتی‌ از تاریکی را

تاریکی به آسانی فرا می‌‌گیرد همه جارا

آن که چراغی می‌‌افروزد در ‏تاریکی

راه خودرا پیدا می‌‌کند و به منزل می‌‌رسد

‏جهل انسان‌ها نیز از تاریکی سرمشق می‌‌گیرد

با قضاوت نادرست تاریک می‌‌کنند ‏زندگی‌ را

‏خدا هم در تاریکی هست هم در ‏روشنایی

چونکه هردو را خود آفریده

در تارکی دیده نمی‌‌شود

اما به آسانی در روشنایی خودرا بما نشان می‌‌دهد

کینه توزان در ‏جنگها بدنبال خدا می‌‌گردند

در صورتیکه خدا در آرامش همنشین ما می‌‌گردد

تمامی حقوق مطالب محفوظ است