دوستان و دانشجویان

نمایش آنلاین حاضرین و اعضا

ما 2 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

ناب رایانه

ناب رایانه

هفت موضوع ، هفت نکته

 

هفت موضوع  ، هفت نکته

 

 

بعضی از ما هیچ ارتباطی با قرآن نداریم ،

گروهی بدون آن که چیزی از آن بفهمیم فقط آن را قرائت می کنیم ،

اندکی در آیات آن تآمل می کنیم ،

و تنها معدودی به معرفت خود از قرآن عمل می کنیم !

با این وصف آیا شما می دانید قرآن در باره کدام موضوعات و پدیده ها سخن می گوید ؟

جدول زیر علاوه بر نمایش موضوعات مهم قرآنی و تعداد آیات آنها در قرآن حاوی نکات بسیار مهمی است که به هفت مورد ازآنها اشاره می کنم :

 

 

 

 

1-همانطور که می بینیم چهار اصل ازاصول عقاید و اصول دین (توحید ، نبوت ، عدل و امامت ) بیشترین آیات قرآن را به خود اختصاص داده اند.

اصول عقاید پایه ها و ریشه های زندگی بشر هستند . بینش ها ،روش ها و ایمان ها را این اصول شکل می دهند .

قرآن اصول دین را به ریشه های درختی پاکیزه و ناب تشبیه می کند که دارای ثبات و استحکامی بی نظیر و دائمی بوده ، شاخه هاو میوه های آن در اوج تکامل و ترقی در اختیار انسان

قرارگرفته تا از آن میوه های گوارا تناول کند .

 

2-معاد به واسطه اهمیت ویژه ایی که در قرآن دارد از چهار اصل دیگر اصول دین متمایز شده و به گونه ایی شگفت آور نزدیک به یک سوم (26درصد) از آیات قرآن را شامل می شود.

شاید این امر شگفت انگیز برای در ک این حقیقت فوق العاده مهم است که انسان در این جهان مسافر است نه مقیم ، آن جهانی است نه این جهانی .

3-انبوه آیات قصص قرآنی به گونه ایی است که گروهی گمان کرده اند قرآن کتاب قصه است .

قصه گویی قرآن و بیان برترین فضایل انسانی در قالب قصه هایی کاملا واقعی ، شاهکاری بی نظیر و نیازمند پژوهش های فراوانی می باشد که ما هنوز از آن غافلیم .

4- هفت درصد از آیات قرآن به بیان احکام مختلف  فقهی و شرعی می پردازد که عالمان دینی در توضیح و تقسیر آن کوششها و پژوهش های فراوانی داشته اند.

5- اهمیت فراوانی که قرآن به امر جهاد و مبارزه با باطل وبی عدالتی می دهد آن را در میان آیات احکام بر جسته و متمایز می سازد و جایگاهی خاص در قرآن می یابد .

جهاد در قرآن با حیات پیوند می خورد و راز تداوم آن را در خود دارد.

6- توجه لازم و کافی به آیات احکام که حدود 500 آیه از آیات قرآن است نباید مارا از تقریبا آن 6000 آیه دیگر غافل کندواهمیت آنها در دیدگاه ما کم رنگ شده بتدریج به دست فراموشی سپرده شوند.

7-همه مابه حقیقت مرگ یقین داریم و بارها باصحنه مرگ اطرافیان خود روبرو می شویم ، امّا برای روز مرگ خود کمترین تلاشی نداریم .

قرآن با تمام نیرو وهمه ترفند هایی که لازم می داند ، سعی دارد تا انسان را برای مرگ و رحلت از این جهان آماده سازد .....

سیدنصرالله حجت

 

 

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است