دوستان و دانشجویان

نمایش آنلاین حاضرین و اعضا

ما 5 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

ناب رایانه

ناب رایانه

سه ره پیداست

بادقت مقایسه کنید .

 

دعا كنيد كه خداوند شهادت را نصيب شما كند در غير اين صورت زماني فرا مي رسد كه رزمندگان امروز سه دسته مي شوند


اول دسته اي كه به مخالفت با گذشته خود برمي خيزند .


دوم دسته اي که راه بي تفاوتي بر مي گزينندو در زندگي مادي غرق مي شوند و همه چير را فراموش مي كنند.

 


دسته سوم به گذشته خود وفادار مي مانند و احساس مسئوليت مي كنند كه از شدت مصائب و غصه ها دق خواهند كرد .


پس از خداوند بخواهيد كه با وصال شهادت از عواقب زندگي بعد از جنگ در امان بمانيد چون عاقبت دو دسته اول ختم به خير نخواهد شد و جزء دسته سوم ماندن بسيار سخت و دشوار خواهد بود.

سه ره پيداست

نوشته بر سر هر يك به سنگ اندر

حديثي  کش نمي خواني بر آن ديگر.


نخستين : راه نوش و راحت و شادي

به ننگ آغشته ، اما رو به شهر و باغ و آبادي.


دوديگر : راه نيمش ننگ ، نيمش نام

اگر سر بر كني غوغا ، و گر دم در كشي آرام


سه ديگر : راه بي برگشت ، بي فرجام


من اينجا بس دلم تنگ است

و هر سازي كه مي بينم بد آهنگ است

بيا ره توشه برداريم

قدم در راه بي برگشت بگذاريم. . .

تمامی حقوق مطالب محفوظ است