دوستان و دانشجویان

نمایش آنلاین حاضرین و اعضا

ما 9 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

ناب رایانه

ناب رایانه

هفت نکته برای دانشجوی عزیزم

هفت نکته برای دانشجوی عزیزم

 

۱-دانشجوی عزیزم ، معرفت در جان خویش رشدیابنده  و خویشتن نما است ، هرگز در توقف و پنهانی آن نکوشیم .

با گذشت عمر ، علم جاودانی می شود زیرا معرفت قائم به خود است و از خود تغذیه می کند ، هچنانکه بذر ها از درون خود تغذیه می کنند ، هر چند که معاندان و دشمنان معرفت با شهید کردن عالمانی چون معلم شهید مطهری و یا دانشمندان جوان هسته ایی بخواهند از آن جلو گیری کنند  .

۲- دانشجوی خوبم ، در باره معرفت گفته اند که « وحشی و گریزپا » است و ممکن است افسار خود از دست ما بکشد و حتی بر ما افسار زند ، بدین روی تنها با علم می توان بر علم افسار زد .

در عرصه های تقابل و تعامل دانش ها و علوم نیز فقط با دانش و معرفت می توان روی آورد نه با تهمت های ناروا ، فحاشی و هیاهوی پوچ و توخالی . تضارب افکار در جوامع علمی امری اجتناب ناپذیر است ، دانشجوی حقیقی در این هنگام با ابزار معرفت به میدان می آید زیرا مبارزه علمی که از طریق اندیشه و تفکر ایمانی نگذرد محکوم به فناست .

در خاطرات مرحوم آیت الله گلپایگانی خواندم که هرگز با فتوا یا ایده ایی مخالفت نکرد و هر گاه در درون خویش با بیان کسی مخالف بود می گفت « من نفهمیدم » .

۳- دانشجوی با ایمان ، هرگز کوششها و مجاهدتهایی را که در عرصه های دانش انجام گرفته نادیده نمی گیرد وبه تحقیر آنان بر نمی خیزد زیرا عقول بشری در متن کمبودها و مصایب ظهور نموده ، خونها ریخته شده ، جام های شوکران نوشیده شده  و زندانها شکنجه گاه هزاران عالم دینی و غیردینی بوده تا امروز که در عرصه های مختلف علمی شاهد پیشرفت های شگرف باشیم .

۴-دانشجوی عزیزم ، بخوبی می داند که دانش ها از یکدیگر تغذیه و همدیگر را تقویت و پشتیبانی میکنند و حتی تقابل آنان نیز نوعی تعامل است .

شما ممکن است تا پایان عمر خود را به شیمی یا به ریاضی و یا به .... مشغول کنید ، اما باید بدانید که حتی از طریق فرمولهای ریاضی یا پدیده های شیمیایی و ... هم می تواند اندیشه هایی به ذهن ما بیاید وبه دانسته های ما جهتی عالی تر ببخشد . « والتر هیتلر » در کتاب « علم و ایمان » این جنبه ها را بر می شمارد و مصادیق فراوانی برای آن ها نقل میکند .

بنابر این بایسته است که استاد و هم دانشجوی حقیقی زمینه را برای تعامل دانشها فراهم آورد و به سلاح یک دانش به مبازه دانش های دیگر نرود .

۵-دانشجوی مهربانم ، بیش از از نظریات و قوانین علمی ، جریان مستمر جویبار دانش دارای عزت و شرف است و این اصل همواره باید بر رشد فزاینده علم حاکم و ناظر باشد .

با این وصف ذره ایی تعصب ، دلبستگی و محافظه کاری در میدانهای علم و دانش جایز نیست . تئوریها و قوانین علمی به منزله خانه هایی نیستند که عالم بخواهد برای ابد در آن ها ساکن شود بلکه از دیدگاه او به منزله نهال هایی هستند که باید آبیاریشان کرد چه برویند و چه زمانی پژمرده شوند.

۶- دانشجوی گرامی ، علم یکی از زیباترین مخلوقات خداوند است، این زیبایی را نباید در پای اهداف زشت ریخت.

این زیباترین مخلوق خداوند نباید در راه زشترین اهداف بکار گرفته شود ، ناصر خسرو می گفت :

من آنم که در پای خوکان نریزم

مَر این قیمتی دُرّ  لفظ دری را

پس بیاییم دانش و معرفت را که گرانبهاتر از دُرّ است و زیباتر از هزاران زیبایی در پای خوک نفس و وساوس شیطانی نریزیم و زیباترین را فدای زشترین خصایص انسانی همچون درهم و دینار ، حب نفس و جاه و مقام نسازیم .

۷-دانشجوی کوشایم ، علم رقیب خداوند نیست بلکه آیینه تمام نمای رفتار او در طبیعت است و فقط در مقام موضع شایسته خود را باز می یابد .

ما درخت تنومند و سایه گستری از متافیزیک و فلسفه الهی  در این دیار داریم که اگر خودمان را از سایه آن محروم نکنیم و در ظل او کاووشها و تحقیقات خود را گسترش دهیم ، هرگز شاهدچنان رقابت نامیمیونی که در مغرب زمین بین علم و دین در گرفت نخواهیم بود .

ما این خوشبختی را در این دیار داریم که آغاز علم را از خدا می دانیم و آنرا وسیله ایی برای ایصال الی المطلوب ، یعنی انتهایش را هم خدا می دانیم.

سید نصرالله حجت

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است